P I E L G R Z Y M

Witajcie na stronce jednego z pielgrzymów w doczesności na drodze do wieczności :)
***** administracja *****

Medjugorje

Jestem Matką wszystkich

...Pamiętam, że któregoś dnia spytaliśmy Ją, dlaczego jest tak piękna. Uśmiechnęła się do nas i powiedziała: Bo kocham. Zrozumieliśmy wtedy, jak ważna jest miłość. Ona jest pełna miłości. Od samego początku czuliśmy w Niej tę wielką miłość; każdego dnia zbliżałam się do Niej coraz bardziej i sama poczułam, że kocham Ją coraz mocniej. Gdy czujesz Jej miłość, ogromną wspaniałą, chcesz jej każdego dnia coraz więcej. Każde spotkanie z Nią jest piękne i inne, każdego dnia tyle się uczę. Jej miłość jest tak wielka
— nie tylko do mnie, lecz do każdej osoby na świecie”
Marija mówi, że przypomina sobie jeden szczególny dzień, kiedy to wiele ludzi powiedziało: „Och, wy; widzący, macie takie szczęście. Matka Boża tak was kocha”. Wspomina o tym następująco: „Tego dnia podczas objawienia Matka Boża powiedziała mi: Pamiętaj, jestem Matką wszystkich. Uświadomiła mi, że nawet w stosunku do osób, które Jej nie rozumieją, nie kochają Jej czy nie akceptują z powodu rozmaitych wierzeń, w jakich zostały wychowane, ma Ona dla nich tę samą miłość jak w stosunku do mnie, która Ją widzi codziennie. Ona jest prawdziwą matką, ale mocniej kochającą. Często widzimy, że matka kocha jedno dziecko bardziej niż drugie — jednak z Matką Bożą jest inaczej. Ona istotnie rozumie i kocha każdą i każdego z nas w ten sam sposób
— miłością szczególną, niebiańską”.(1)
Marija Pavlović-Lunetti*
Žádné komentáře