P I E L G R Z Y M

Witajcie na stronce jednego z pielgrzymów w doczesności na drodze do wieczności :)
***** administracja *****

* Masoni - Wolnomurarzy

Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją.

Współczesna nazwa wolnomularstwa powinna brzmieć "wolne murarstwo" lub "wolnomurarstwo", analogicznie do form występujących w językach zachodnich, gdzie "maçon", "mason", "Maurer" znaczą tyle co murarz. Słowo "murarz" i "mularz" były synonimami, to drugie słowo wyszło z użycia.

Pierwszą polską lożą masońską było założone w 1721 w Warszawie Czerwone Bractwo (fr. la Confrérie Rouge), pozostające pod wpływem wolnomularstwa jakobickiego .

Masoneria jest organizacja tradycyjnie męską. Wraz ze społeczną aktywizacją i emancypacją kobiet, już od czasów oświecenia, część wolnomularzy dostrzegła potrzebę dopuszczenia kobiet do masonerii. Jest to jeden z punktów spornych i przyczyna rozłamów w łonie wolnomularstwa (podobnie jak w chrześcijaństwie święcenia kapłańskie kobiet). Już od Oświecenia powstawały loże kobiece (adopcyjne), przy czym za mniej kontrowersyjny pomysł uznaje się loże kobiece niż mieszane (ze względu na odmienny sposób przeżywania rytuału przez mężczyzn i kobiety).

Już 28 kwietnia 1738 papież Klemens XII wydał konstytucję apostolską In Eminenti, w której zabronił katolikom przynależności do lóż masońskich pod karą ekskomuniki. W zasadzie aż do czasów współczesnych kolejni papieże podtrzymują ten zakaz.

Konflikt między Kościołem katolickim a masonerią rozpoczął się – w warstwie ideowej – już w pierwszej połowie XVIII wieku, jednak w obliczu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i niespotykanej wcześniej w Europie fali zamierzonej, zorganizowanej sekularyzacji która jej towarzyszyła, ówczesne jawnie antykościelne postawy masonów stworzyły nowe bardzo trwałe podstawy antagonizmu. W szczególności rola masonów w licznych pogromach kleru oraz nacjonalizacja dóbr kościelnych (w tym wszystkich kościołów i domów zakonnych sprzed Rewolucji) postawiła Kościół katolicki w trwałej defensywie i nieufności względem wprowadzania w życie idei masońskich.

Więcej... patrz Celý článek

********************************************